Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 5. 2024

DOHODA 24-25-19B-49 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b - národný projekt

77/2024

14 127,10 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Kamenná Poruba

14. 3. 2024

Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR 24/25/19B/24

76/2023

175 175,28 EUR

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

27. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/69 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č.112/2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/69

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

27. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/60 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č.112/2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/60

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

27. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/9 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č.112/2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/9

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o.

17. 8. 2023

Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR - 23/25/19B/69

75/2023

3 851,10 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 6. 2023

Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR - 23/25/19B/60

74/2023

18 485,28 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

9. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

73/2023

63,00 EUR

Mária Albertová

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

28. 3. 2023

Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR - 23/25/19B/9

72/2023

189 987,12 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

16. 2. 2023

Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej Zmluve č. 02/04/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve 65/2022

50 732,10 EUR

ERPOS, spol. s r.o.

Porubské služby, s.r.o.

29. 12. 2022

Zmluva o platobnej karte

71/2022

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

14. 11. 2022

Poistná zmluva pre stavebno-montážne poistenie

70/2022

736,23 EUR jednorázová platba za obdobie od 14.11.2022-15.10.2023

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

19. 10. 2022

Dodatok č. 923/CC/21-D1

Dodatok č. 923/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 923/CC

50 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

12. 8. 2022

Návrh poistnej zmluvy č. 3009007283

69/2022

765,53 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

28. 7. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k zmluve 62/2022

413 190,13 EUR

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba

15. 6. 2022

Návrh poistnej zmluvy č. 4619021280 (Majetok a zodpovednosť)

68/2022

394,70 EUR Ročná platba

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

7. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

67/2022

1 000,00 EUR Cena je uvedená bez DPH.

UNICON Slovakia, s.r.o., Zelená 428/4, 01003 Žilina

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

2. 6. 2022

Dodatok č. 3 - ZoD na realizáciu diela "NOVOSTAVBA TELOCVI4NE Kamenná Poruba" - II. etapa"

Dodatok č. 3

611 644,57 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba

1. 6. 2022

Dohoda č. 22/25/53G/56 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

66/2022

40 336,59 EUR maximálne do tejto výšky

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

1. 6. 2022

Rámcová kúpna zmluva č. 02/04/2022

65/2022

Cena podľa aktuálneho cenníka na základe objednávky.

ERPOS, spol. s r.o.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

19. 5. 2022

Zmluva o pôžičke

64/2022

50 000,00 EUR

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

12. 5. 2022

Rámcová kúpna zmluvy o dodávkach tovaru

63/2022

Cena podľa skutočne odobratého materiálu

VEREX ŽILINA, a.s.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 3. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 30/2021

Dodatok č. 2

611 731,80 EUR Šesťstojedenásťtisíc sedemsto dvadsaťjedna Eur 80/100 centov

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

3. 3. 2022

Zmluva o dielo

62/2022

413 190,13 EUR Štyristotrinásťtisícstodeväťdesiat Eur 13/100 centov

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

23. 2. 2022

Zmluva o nájme

61/2022

1,00 EUR Jedno Euro

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

14. 2. 2022

Zmluva o dielo

60/2022

59 645,16 EUR Päťdesiatdeväť tisíc šesťstoštyridsaťpäť Eur 16/100 centov

KOLTEN, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

11. 2. 2022

Dohoda č. 22/25/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov

59/2022

183 175,56 EUR Stoosemdesiattri tisíc stosedemdesiatpäť Eur 56/100 centov

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

24. 1. 2022

Rámcová kúpna zmluva

58/2022

Neuvedené

Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná, 92101 Piešťany

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

3. 1. 2022

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

57/2022

Neuvedené

Národná dialničná spoločnosť, a.s.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

3. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí Palebnej jednotky v režime predplatného mýta

56/2022

50,00 EUR Päťdesiat Eur

Sky Toll, a.s.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

31. 12. 2021

Darovacia zmluva

55/2021

25,00 EUR Davdsaťpäť Eur

Ing. Pavol Sandanus

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 12. 2021

Návrh poistnej zmluvy č. 4680000153 (poist.strojov a zariadení)

54/2021

711,57 EUR Sedemstojedenásť Eur 57/100 centov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 12. 2021

Návrh poistnej zmluvy č.361958040 (PZP)

53/2021

561,15 EUR Päťstošesťdesiatjeden Eur 15/100 centov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

21. 12. 2021

Rámcová kúpna zmluva

52/2021

Neuvedené

Ptáček - veľkoobchod, a.s.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

21. 12. 2021

Dodatok č. 446/CC/21/D2

Dodatok 446/CC/21/D2

100 500,00 EUR jednostotisícpäťsto Eur

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

17. 12. 2021

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti - Telocvičňa - rozostavaná stavba - Zmluva o dielo

51/2021

533,74 EUR Päťstotridsaťtri 74/100 Eur

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

17. 12. 2021

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti

50/2021

50,00 EUR Päťdesiat

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

17. 12. 2021

Zmluva o dielo č. 09/12/2021

49/2021

59 596,60 EUR Päťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatšesť + 60/100 Eur

PARA INVEST s.r.o.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

10. 12. 2021

Zamestnávateľská zmluva

48/2021

Neuvedené

NN Tatry Sympatia, d.d.s, a.s.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

8. 12. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve 30/2021

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

1. 12. 2021

Zmluva o pôžičke

47/2021

50 000,00 EUR Päťdesiattisíc Eur

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 11. 2021

Zmluva o úvere č. 923/CC/21

46/2021

50 000,00 EUR Päťdesiattisíc Eur

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

12. 11. 2021

Nová verzia - Poistná zmluva pre poistenie strojov, str. zariadení č. 4680000069

45/2021

1 335,32 EUR Jedentisíctristotridsaťpäť Eur tridsaťpäť centov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

5. 11. 2021

Poistná zmluva pre poistenie strojov, str. zariadení č. 4680000069

44/2021

1 299,28 EUR jedentisícdvestodeväťdesiatdeväť Eur dvadsaťosem centov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova, 81623 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

1. 9. 2021

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

43/2021

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto Eur

Moja muzika s.r.o.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 8. 2021

Zmluva o zabezpečovacom práve

42/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o.

30. 8. 2021

Zmluva o úvere s poistením č. 9002172

41/2021

9 034,50 EUR Deväťtisíctridsaťštyri Eur Päťdesiat centov

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

27. 8. 2021

Dohoda č.21/25/53G/27

40/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

3. 8. 2021

Dohoda č. 21/25/054/24

39/2021

79 326,50 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

16. 6. 2021

Dohoda č.21/25/53G/7

38/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

8. 6. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z20215660_Z

37/2021

Neuvedené

PROCAR, a.s.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

8. 6. 2021

Kúpna zmluva č. Z20219605_Z

36/2021

42 000,00 EUR Štyridsať dva tisíc

MaS technik, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

8. 6. 2021

Kúpna zmluva č. Z20215660_Z

35/2021

65 880,00 EUR Šesťdesiat päť tisíc osemsto osemdesiat

PROCAR, a.s.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

8. 6. 2021

Dodatok k zmluve o úvere č. 446/CC/21

34/2021

45 600,00 EUR Štyridsať päť tisíc šesťsto Eur

Slovenská sporiteľňa

Obec Kamenná Poruba

1. 6. 2021

Zmluva o úvere č. 446/CC/21

33/2021

45 600,00 EUR Štyridsať päť tisíc šesťsto Eur

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

29. 3. 2021

Dohoda č.21/25/53G/7

32/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

29. 3. 2021

Dohoda č.21/25/53G/6

31/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

26. 3. 2021

Zmluva o dielo - Novostavba telocvične

30/2021

567 033,30 EUR Päťstošesťdesiattridsaťtritisíc Eur Tridsať centov

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

19. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

29/2021

25 000,00 EUR

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

24. 2. 2021

Zmluva o dielo - Amfiteáter

28/2021

11 132,89 EUR Jedenásťtisícstotridsaťdva Eur osemdesiatdeväť centov

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o.

12. 1. 2021

Poistná zmluva-PZP - Vlečka REHOS ZA633YN

27/2021

28,20 EUR Dvadsaťosem Eur dvadsať centov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

3. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

26/2021

25 000,00 EUR Davdsaťpäťtisíc

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o.

21. 12. 2020

Dohoda č.20/25/53G/13

25/2020

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o.

3. 12. 2020

Poistná zmluva PZP - Malotraktor

24/2020

50,30 EUR Päťtdesiat eur tridsať centov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

23. 9. 2020

Poistná zmluva (poist.strojov) 4315800523

23/2020

342,31 EUR tristoštyridsaťdva eur tridsaťjeden centov

GENERALI poisťovňa, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

23. 9. 2020

Poistná zmluva (PZP) č. 934008655

22/2020

47,16 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská, 82007 Bratislava

Porubské služby, s.r.o.

23. 9. 2020

Poistná zmluva 6 608 856 533 (majetok a zodpovednosť)

21/2020

343,19 EUR tristoštyridsaťtri deväťnasť centov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

23. 9. 2020

Dohoda - partner verejného sektora

20/2020

Neuvedené

JUDr. Lucia Čillová - advokát

Porubské služby, s.r.o.

23. 9. 2020

Dodatok k Zmluve o úvere č. UZF/20/03010

19/2020

Neuvedené

ČSOB leasing, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

23. 9. 2020

Zmluva o predaji motorových palív

18/2020

Neuvedené

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

11. 9. 2020

Lízingová zmluva

17/2020

40 272,00 EUR

UniCredit leasing Slovakia, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

11. 9. 2020

Kúpna zmluva

16/2020

26 000,00 EUR

Zahrada-Dílna-Stroje, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

11. 9. 2020

Mandátna zmluva

15/2020

420,00 EUR

Pro Benefit, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

10. 9. 2020

Poistná zmluva (HP)

14/2020

187,20 EUR

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava

Porubské služby, s.r.o.

10. 9. 2020

Zmluva o spotrebnom úvere

13/2020

20 800,00 EUR

ČSOB leasing, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

31. 8. 2020

Zmluva o výpožičke č. 3/2020

12/2020

Neuvedené

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o.

31. 8. 2020

Zmluva o výpožičke č. 2/2020

11/2020

Neuvedené

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o.

24. 8. 2020

Mandátna zmluva

10/2020

72,00 EUR

eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Porubské služby, s.r.o.

19. 8. 2020

Zmluva o bežnom účte

9/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o.

29. 7. 2020

Dohoda č.20/25/53G/7

8/2020

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Porubské služby, s.r.o.

30. 6. 2020

Zmluva o výpožičke

7/2020

Neuvedené

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

18. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/1/2020

60 000,00 EUR

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o.

27. 5. 2020

Zmluva o elektronickej komunikácií

6/2020

Neuvedené

Dôvera, a.s.

Porubské služby, s.r.o.

21. 5. 2020

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o zabezpečení stravovania

5/2020

Neuvedené

Ticket Service, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

21. 5. 2020

Zmluva o zabezpečovaní stravovania

4/2020

Neuvedené

Ticket Service, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

26. 3. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3/2020

1,00 EUR jedno údaje

Obec Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o.

4. 3. 2020

Zmluva o platobnej karte

2/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o.

5. 2. 2020

Zmluva o založení účtu pre s.r.o.

1/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Porubské služby, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

Voľby 2024

Voľby 2024

archív hlásení obecného rozhlasu

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

Elektronický prístup k službám obce

mID

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

facebook

Turistická mapa

mapa_vku

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
slabý dážď 26 °C 15 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 30/17 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 26/16 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 24/15 °C

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish