Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

VZN

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území mesta, ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

V tejto sekcii budú uverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len "VZN").

VZN na rok 2022

VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ)

1. VZN ŠJ, 2022 K. Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,44 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 14. 4. 2022

VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD)

3. VZN, ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,15 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 14. 4. 2022

č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ)

2. VZN,MŠ 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,56 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 14. 4. 2022

VZN na rok 2021

VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,45 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 27. 9. 2021

VZN na rok 2020

Dodatok č. 4/2020 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky

Dodatok č. 42020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,49 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 14. 12. 2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2018 o určení výšky príspevkoch v školách

Dodatok č. 22020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,58 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 14. 12. 2020

Dodatok č. 01/2020 k VZN č. 03/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK 01-2020 k VZN 03-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,34 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 14. 12. 2020

Dodatok č. 3/2020 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

dodatok č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,52 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 6. 5. 2020

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2020 o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba

VZN č.1-2020 VZN- Zmeny a doplnky UPN Oč.1- Kamenná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 864,02 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 15. 12. 2020

VZN na rok 2019

Dodatok č.1/2019 k VZN č. 6/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,64 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 29. 1. 2020

VZN č. 2/2019 O Podmienkach poskytovania opatrovateľstkej služby

VZN č. 2-2019 O Podmienkach poskytovania opatrovateľstkej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,95 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 29. 1. 2020

VZN č. 1/2019 - prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska na ulici Ottlýkovská

vseobecne-zavazne-nariadenie-12019-1550154958.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 29. 1. 2020

VZN na rok 2018

VZN č. 6/2018 o určení finančných prostriedkov určených na prevádzku na žiaka....

vzn6-2018-1545228237.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,03 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 29. 1. 2020

VZN č.5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie ....

vzn5-2018-1545228232.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,96 kB
Stiahnuté: 184×
Vložené: 29. 1. 2020

VZN č.4/2018- o podmienkach poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn-o-poskytovani-dotacii-schvalene-1539296577.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,67 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 29. 1. 2020

Príloha č.2-zúčtovanie dotácie

priloha-c2-zuctovanie-dotacie-1539296580.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,66 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 12. 10. 2018

Príloha č.1-žiadosť o poskytnutie dotácie

priloha-c1-ziadost-o-poskytnutie-dotacie-1539296579.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,36 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 12. 10. 2018

VZN3/2018-Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

vzn-3-2018-1536834916.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,99 MB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN 1/2018 - normatív - školstvo

vzn-normativ-skolstvo-2018-1513857294.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,84 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 21. 12. 2017

VZN 2/2018 - Školský zákon - poplatky v ZŠ s MŠ 2018

vzn-poplv-skolzar2018-1513854529.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,31 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 21. 12. 2017

VZN na rok 2017

VZN č.4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenná Poruba

vzn-4-2017o-nakladani-s-odpadom-1513601306.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,21 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 18. 12. 2017

VZN č.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kamenná Poruba

vzn-5-2017-1513601307.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,63 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 18. 12. 2017

VZN 1/2017- Školský zákon - poplatky v ZŠ s MŠ 2017

vzn-poplv-skolzar2017-1481273561.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,25 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 9. 12. 2016

VZN 2/2017 -normativ-školstvo-2017

vzn-normativ-skolstvo-2017-1481273562.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,84 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 9. 12. 2016

VZN na rok 2016

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 obce Kamenná Poruba o odpadoch

dodatok-c-1-k-vzn-c-42015-1494334395.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,56 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 9. 5. 2017

VZN č.4/2016 o nakladaní komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenná Poruba

vzn-4-2016-o-nakladani-s-odpadmi-1494334196.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,07 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 16. 6. 2016

Školský zákon - poplatky v ZŠ s MŠ

vzn-poplv-skolzar2016-1450337689.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,72 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 17. 12. 2015

Normatív - školstvo

vzn-normativ-skolstvo-2016-1450337690.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,71 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 17. 12. 2015

VZN na rok 2015

VZN č.7/2015-náhradné zásobovanie vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd

vzn_7_2015_sposob-nahradneho-zasobovania-vodou-2015-1438778930.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,87 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 5. 8. 2015

VZN č.3/2015 - o dani z nehnuteľnosti a daniza psa

vzn-3_2015-dan-z-nehnutelnosti-1426577539.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,57 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 17. 3. 2015

VZN č.4/2015 - komunálny odpad

vzn-4_2015-komunalny-odpad-1426577540.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,09 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 17. 3. 2015

VZN č.6/2015 - trhový poriadok

vzn-6_2015-o-trhovom-mieste-ii-1426577541.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,91 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 17. 3. 2015

VZN č.5/2015 - Školský zákon - poplatky v ZŠ s MŠ

vzn-poplv-skolzar2015-od-142015-1426501243.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,23 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 16. 3. 2015

VZN č.2/2015 - Školský zákon - poplatky v ZŠ s MŠ

vzn-2_2015-poplv-skolzar2015-1426500339.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,74 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 16. 3. 2015

VZN č.1/2015 - Normatív - školstvo

vzn-1_2015-normativ-skolstvo-1426499961.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,7 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 16. 3. 2015

VZN na rok 2014

VZN č.3/2014 - normatív v školstve od 1.9.2014

navrh-vzn-normativ-skolstvo-2014-od-1_9_2014-1407315129.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,82 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 1. 9. 2014

VZN č.1/2014 - normatív v školstve

vzn-normativ-skolstvo-2014-1389254012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,32 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 9. 1. 2014

VZN č.5/2014 - náhradné zásobvanie vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd

vzn-nahradne-zasobovanie-vodou-1407315502.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,34 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č.4/2014 - trhový poriadok

vzn-trhovy-poriadok-1407315277.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,94 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN č.2/2014 - popl.v škole a ŠZ

vzn-popl_v-skol_zar_1_4-1395312153.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,93 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN na rok 2013

VZN č.6/2013 o finančných prostriedkoch pre školské zariadenia

vzn-normativ-skolstvo-od-5_2013-1370439551.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,37 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 5. 6. 2013

VZN č.5/2013 o polatkoch v škole

vzn-poplv-skolzar1213-1370439502.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,53 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 5. 6. 2013

VZN č.4/2012 o normatíve v školstve

vzn-normativ-skolstvo-1355921459.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,37 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 19. 12. 2012

VZN č.1/2013 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

c1-vzn-dan-z-nehnutelnosti-2013-1355168453.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,68 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 10. 12. 2012

VZN č.3/2013 o ostatných poplatkoch

c3-vzn-2013-ostatpopl-1355168457.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,48 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 10. 12. 2012

VZN č.2/2013 o odpadoch

c2-vzn-odpad-2013-1355168456.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,57 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 10. 12. 2012

VZN na rok 2012

VZN č.6/2012 o poplatkoch v škole a školských zariadeniach

vzn-poplv-skolzar192012-1344861873.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,53 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 10. 8. 2012

VZN č.5/2012 o ostatných poplatkoch

vzn-2012-ostatpopl-1324370132.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,31 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 20. 12. 2011

VZN č.3/2012 o dani z nehnuteľnosti

vzn-dan-z-nehnutelnosti-2012-1324369907.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,59 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 20. 12. 2011

VZN č.4/2012 o odpadoch

odpad-2012-1324370021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,03 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 20. 12. 2011

VZN č.1/2012 Zákaz prevádzkovania hazardných hier na území obce

vzn-o-zakaze-prevadzkovania-hazardnych-hier-2011-1323699455.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,92 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 12. 12. 2011

VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení

vzn-normativ-skolstvo-1323699762.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,81 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 12. 12. 2011

Návrhy VZN na rok 2019

Návrh VZN č.2/2019 obce Kamenná Poruba

Návrh VZN č.2-2019 obce Kamenná Poruba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,64 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 29. 1. 2020

Návrh dodatoku č. 1/2018 k VZN č.5/2018

dodatok-c-1-poplv-skolzar2019-1559651669.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,21 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 29. 1. 2020

Návrhy VZN na rok 2017

O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebý odpad

navrh-vzn-5-2017-1-1511945220.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,98 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 29. 11. 2017

O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebý odpad

navrh-vzn-5-2017-poplatky-za-odpad-1511945219.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,83 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 29. 11. 2017

Návrh VZN 4/2017

nakladanie-s-ko-4-2017-1511945148.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,63 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 29. 11. 2017

Návrh VZN 3/2017

navrh-vzn-3-1487234838.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 1. 1. 2017

Návrh VZN - poplatky v školských zariadenia v obci

vzn-poplv-skolzar2017-navrh-1481127148.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,68 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 7. 12. 2016

Návrh VZN - určenie normatívu pre školstvo

vzn-normativ-skolstvo-2017-navrh-1479734762.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,08 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 21. 11. 2016

Návrhy VZN na rok 2016

Návrh VZN- obce Kamenná Poruba č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenná Poruba

navrh-vzn-4-2016-odpad-1464096879.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,89 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 24. 5. 2016

Návrh VZN - poplatky v školských zariadenia v obci

vzn-poplv-skolzar2016-od-142016-navrh-1455624458.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,72 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 16. 2. 2016

Dodatok č. 1 k VZN č.4/2015 obce Kamenná Poruba o odpadoch

dodatok-c1-1450339473.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,71 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 17. 12. 2015

Návrh VZN - určenie normatívu pre školstvo

vzn-normativ-skolstvo-2016-navrh-1447841392.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,3 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 18. 11. 2015

Návrh VZN - poplatky v školských zariadenia v obci

vzn-poplv-skolzar2016-navrh-1447841471.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,41 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 18. 11. 2015

Návrhy VZN na rok 2015

VZN - spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

navrh_vzn_sposob-nahradneho-zasobovania-vodou-1434022159.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,82 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 11. 6. 2015

VZN - poplatky v školských zariadenia v obci od 1.4.2015

vzn-poplv-skolzar2015-od-142015-1426057607.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,67 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 1. 4. 2015

Dodatok č.1 k VZN č.7/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

dodatok-c1-1422887357.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,9 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 2. 2. 2015

VZN - poplatky v školských zariadenia v obci

vzn-popl_v-skol_zar-navrh-1416837748.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,1 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 1. 1. 2015

VZN - určenie normatívu pre školstvo

vzn-normativ-pre-zs-navrh-1416837691.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,19 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 1. 1. 2015

VZN-o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

navrh-vzn-dan-za-psa-1417005234.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,46 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 26. 11. 2014

VZN-o odpadoch

navrh-vzn-o-odpadoch-1417006651.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,42 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 26. 11. 2014

Návrhy VZN na rok 2014

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

vzn-5-2014-sposob-voda-kanalizacia-1406025778.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,4 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb - Trhový poriadok v obci Kamenná Poruba

navrh-vzn-trhove-miesto-1406026716.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,99 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN o určení normatívu v školsktve

navrh-vzn-normativ-skolstvo-2014-od-1_9_2014-1403868943.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,82 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN o polatkoch v školských zariadeniach

navrh-vzn-popl_v-skol_zar_1_4-1393235023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,13 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 1. 1. 2014

VZN o určení normatívu v školsktve

navrh-vzn-normativ-skolstvo-2014-1386937063.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,34 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 13. 12. 2013

Návrhy VZN na rok 2013

VZN o finančných prostr.pre školské zariadenia

navrh-vzn-normativ-skolstvo-od-5_2013-1370439787.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,39 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 5. 6. 2013

VZN o polatkoch v školstve

navrh-vzn-poplv-skolzar122013-1370439786.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,47 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 5. 6. 2013

VZN - normatív v školstve

navrh-vzn-normativ-skolstvo-1370439650.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,42 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 19. 12. 2012

VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

navrh-c1-vzn-dan-z-nehnutelnosti-2013-1355168135.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,94 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 10. 12. 2012

VZN o ostatných poplatkoch

navrh-c3-vzn-2013-ostatpopl-1355168137.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,24 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 10. 12. 2012

VZN o odpadoch

navrh-c2-odpad-2013-1355168136.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,8 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 10. 12. 2012

Návrhy VZN na rok 2012

VZN ostatné poplatky

navrh-ostatpopl-2012-1321432897.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,35 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 16. 11. 2011

VZN daň z nehnuteľnosti

navrh-dan-z-nehnutelnosti-2012-1321432770.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,52 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 16. 11. 2011

VZN - opatrovateľská služba

navrh-opatrsl-2012-1321432727.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,38 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 16. 11. 2011

VZN poplatok za komunálny odpad

navrh-odpad-2012-1321432846.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,11 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 16. 11. 2011

Archív- návrhy VZN,VZN,VZN-dodatky

VZN č.6/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn-dotacie-1356680491.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,41 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 28. 12. 2012

VZN č.8/2011 o určení školského obvodu

skolsky-obvod-8_2011-1328864207.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,51 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 10. 2. 2012

VZN č.7/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska

prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-kp-1324369513.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,31 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 20. 12. 2011

Dodatok č.1 k VZN 5/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

dodcos-1324370783.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,21 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 20. 12. 2011

VZN č.5/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

opatrsl-1324371307.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,54 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 20. 12. 2011

VZN č.5/2011 Povodňový plán PO a FO na území obce

vzn-5_2011-1321432551.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,51 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 16. 11. 2011

VZN č.6/2011 - poplatky v škole - školský zákon

vzn-6_2011-1320251574.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,01 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 2. 11. 2011

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

archív hlásení obecného rozhlasu

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

TRIEDENÝ ZBER

Elektronický prístup k službám obce

mID

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

facebook

Turistická mapa

mapa_vku

Aktuálne počasie

dnes, utorok 24. 5. 2022
zamračené 19 °C 9 °C
streda 25. 5. slabý dážď 18/12 °C
štvrtok 26. 5. zamračené 22/10 °C
piatok 27. 5. slabý dážď 23/10 °C

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish