Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu občana

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č.253/1998 z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia občianského zákonníka.

Občan je povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz ,ak občiansky preukaz nemá ( skončila platnosť, stratený, odcudzený ), občan predkladá pri hlásení pobytu ohlasovni "Potvrdenie o občianskom preukaze".
  • ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov predkladaá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
  • ak občan nemá na území SR evidovaný trvalý pobyt, predkladá pri hlásení pobytu ohlasovni platný cestovný doklad SR,ak cestovný doklad nemá ( skončila mu platnosť alebo nie je vydaný),občan predkladá ohlasovni osvedčenie o štátnom občianstve SR
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti ( napr. výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu ).
  • občan pri hlásení pobytu predkladá písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti , toto potvrdenie sa nevyžaduje ,ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka , alebo ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo ak ide o prihlásenie manžela,alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo spoluvlastníka, alebo ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci prejavia súhlas s prihlásením občana svojim podpisom osobne pred zamestnancom ohlasovne priamo na zadnú stranu " Prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt" .

 

Hlásenie prechodného pobytu občana

Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu.

 

Potvrdenie o pobyte

Potvdenie o pobyte ohlasovňa vydáva občanovi na požiadanie.

Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok podľa pol.8 prílohy zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. v sume 5,0 €.

 

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Vlastník, alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť , predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

 

Poskytovanie oznámenia o mieste pobytu

Ohlasovňa poskytuje na základe písomnej žiadosti ( nie telefonicky, ani mailom) právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok.

Obecný rozhlas

Hlásenie rozhlasu.

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

Triedený zber

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play

App store

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

facebook

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 10. 2020
mierny dážď 12 °C 10 °C
piatok 2. 10. mierny dážď 16/10 °C
sobota 3. 10. jasná obloha 20/11 °C
nedeľa 4. 10. slabý dážď 19/11 °C

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish