Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

Aktuality

Výstavba kanalizácie na ul. Hranice a ul. Dlhá 1

Výstavba kanalizácie na ul. Hranice a ul. Dlhá

Dátum: 22. 2. 2024

Od pondelka 26.02.2024 začnú výkopové práce na výstavbe kanalizácie na ul. Dlhá Hranice

Preventívne protipožiarne prehliadky 1

Preventívne protipožiarne prehliadky

Dátum: 21. 2. 2024

Obec Kamenná Poruba Vám oznamuje, že dňa 24.02.2024 ( sobota) v čase od 08:00-15:00 hod. budú na uliciach: Dlhá, Školská, Hranice v našej obci prebiehať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly budú vykonávané taktiež v drobných prevádzkach.

Oznam

Dôležitý oznam !!

Dátum: 21. 2. 2024

Z dôvodu výstavby kanalizácie bude dňa 22.2.2024 ( štvrtok), 23.02.2024 ( piatok), 24.02.2024 ( sobotu)v čase od 08:00 hod -17:00 hod uzatvorená cesta do Kuneradu a ulica Kostolná.

Oznam

Stav vodomerov

Dátum: 7. 2. 2024

SEVAK a.s. Žilina oznamuje, že od 7.2.2024 bude pracovník spoločnosti odpisovať stav vodomerov v našej obci. Prosíme Vás aby ste sprístupnili vodomerné šachty a zatvorili psov.

Strelnica- Kamenná Poruba

Oznámenie o streľbách

Dátum: 31. 1. 2024

Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú v mesiaci február 2024 prebiehať ostré streľby

Nová pracovná pozícia 1

Ponuka na obsadenie pracovnej pozície

Dátum: 18. 1. 2024

SEVAK a.s. hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície MONTÉR VODOVODOV pre lokalitu Rajecké Teplice a okolie

Daň z nehnuteľností na rok 2024

Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie na rok 2024 na daň z nehnuteľností do 31.1.2024.

Dátum: 11. 1. 2024

Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie na rok 2024 na daň z nehnuteľností do 31.1.2024.

Oznam o uplatnení nároku na úľavu z poplatku za komunálny odpad na rok 2024 1

Oznam o uplatnení nároku na úľavu z poplatku za komunálny odpad na rok 2024

Dátum: 11. 1. 2024

Oznam o uplatnení nároku na úľavu z poplatku za komunálny odpad na rok 2024

Štatistika

Štatistika obce Kamenná Poruba k 31.12.2023

Dátum: 4. 1. 2024

Aký bol rok 2023 ?....

Horúce kontajnery 1

Horiace kontajnery

Dátum: 4. 12. 2023

Zvozová spoločnosť pre vývoz komunálneho odpadu upozorňuje občanov na horúci popol a stavebný odpad v smetných nádobách.

Pozvánka na spoločné advetné večery.

Pozvánka na spoločné advetné večery.

Dátum: 1. 12. 2023

Súbor Kamenček a Porubčan v spolupráci s obcou Kamenná Poruba
Vás srdečne pozývajú na spoločné adventné večery.

Sociálne služby v našom kraji

Sociálne služby v našom kraji

Dátum: 22. 11. 2023

Odbor sociálnych vecí ŽSK pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2024 - 2031, ku ktorej pripravil dotazník.

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - vedúca školskej jedálne

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - vedúca školskej jedálne

Dátum: 27. 10. 2023

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - vedúca školskej jedálne

Výsledky hlasovania za obec Kamenná Poruba vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023

Výsledky hlasovania za obec Kamenná Poruba vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023

Dátum: 2. 10. 2023

V Obci Kamenná Poruba sa volieb zúčastnilo 82,2 % voličov

Informácia k novému vzoru priznania k miestnym daniam platného od 1. septembra 2023

Informácia k novému vzoru priznania k miestnym daniam platného od 1. septembra 2023

Dátum: 31. 8. 2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje platné od 1.9.2023

Hľadajú sa vedúci záujmových krúžkov pre žiakov školy v Kamennej Porube a detí z obce :) 1

Hľadajú sa vedúci záujmových krúžkov pre žiakov školy v Kamennej Porube a detí z obce :)

Dátum: 24. 8. 2023

Máte viac ako 18 rokov? Robíte niečo zaujímavé? Máte nejaké skvelé záľuby a nápady? Chcete tieto záujmy a nápady rozvíjať a zároveň posunúť ďalej medzi deti a zaujať ich?
Poďte viesť záujmový krúžok na ZŠ s MŠ v Kamennej Porube.
Viac informácií na tel. čísle 0911 623 223 alebo osobne.

VOĽNÉ  PRACOVNÉ  MIESTO - vychovávateľ v ŠKD

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - vychovávateľ v ŠKD

Dátum: 24. 8. 2023

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - vychovávateľ v ŠKD

Hasičská súťaž " O pohár starostu obce" 1

Hasičská súťaž " O pohár starostu obce"

Dátum: 3. 8. 2023

V sobotu 5.8.2023

plagát

Vybudovanie zberného dvora v obci Kamenná Poruba

Dátum: 19. 6. 2023

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v záujmovom území obce Kamenná Poruba

Zber odpadu

Dočasná zmena zberu komunálneho odpadu

Dátum: 2. 5. 2023

Nový harmonogram na zber komunálneho odpadu platný od 1.5.2023

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Dátum: 28. 2. 2023

V prílohe Vám zverejňujeme vybrané údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Oznam o uplatnení nároku na úľavu z poplatku za komunálny odpad na rok 2021

Oznam o uplatnení nároku na úľavu z poplatku za komunálny odpad na rok 2023

Dátum: 18. 1. 2023

OZNAM!
Obec vráti, zníži, alebo odpustí poplatok za komunálny odpad na rok 2023 ak poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámi obci zmenu poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.

Zápisnica z miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Kamenná Poruba

Dátum: 30. 10. 2022

výsledky

Odpis zápisnice OVK v Kamennej Porube o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Dátum: 30. 10. 2022

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1472
Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 917
62,29%

Zakúpenie projekčného plátna. 1

Zakúpenie projekčného plátna.

Dátum: 13. 9. 2022

S radosťou Vám predstavujeme elektrické projekčné plátno MAX s rozmermi 550 x 309 cm, ktoré bolo zakúpené na realizáciu Letného kina v priestoroch Amfiteátra v športovom areáli OŠK.
Kúpu projekčného plátna finančne podporil aj Žilinský samosprávny kraj.

Zakúpenie projektoru na Letné kino.  1

Zakúpenie projektoru na Letné kino.

Dátum: 31. 8. 2022

Vážení Kamennoporubčania.
S radosťou Vám predstavujeme nový profesionálny projektor OPTOMA ZU606Te, ktorý bol zakúpený na realizáciu Letného kina v priestoroch Amfiteátra v športovom areáli OŠK.
Kúpu projektoru finančne podporil aj Žilinský samosprávny kraj.

Projekt: Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť - turistické centrum 1

Projekt: Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť - turistické centrum

Dátum: 17. 2. 2022

Cieľom projektu je zvýšenie kvality rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov pre verejné využitie v obci Kamenná Poruba prostredníctvom rekonštrukcie nevyužitých priestorov mládežníckeho centra „KONIARKA“ na turistické centrum.

Projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Kamenná Poruba 1

Projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Kamenná Poruba

Dátum: 2. 2. 2022

Bližie informácie nájdete na:

Projekt: ,, Podpora opatrovateľskej služby v obci Kamenná Poruba"  1

Projekt: ,, Podpora opatrovateľskej služby v obci Kamenná Poruba"

Dátum: 28. 1. 2022

viac informácií nájdete na:

Zelenšie obecné námestie a Koniarka  1

Zelenšie obecné námestie a Koniarka

Dátum: 26. 10. 2021

V rámci projektu bola zrealizovaná výsadba zelene na obecnom námestí a pri Mládežníckom centra Koniarka, kde boli zároveň osadené dva stoly s lavicami.
Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

! Nové street workout ihrisko pri Koniarke !  1

Nové street workout ihrisko pri Koniarke

Dátum: 14. 10. 2021

Vážení návštevníci mládežníckeho centra Koniarka.
S radosťou Vám predstavujeme nové street workout ihrisko umiestnené v areáli mládežníckeho centra Koniarka.
Náš projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Upozornenie - voľný pohyb psov

UPOZORNENIE PRE MAJITEĹOV PSOV

Dátum: 20. 9. 2021

Upozornenie pre majiteľov psov - povinnosť zabezpečiť, aby pes neohrozoval ľudí ani zvieratá, nepáchal škody na majetku a nemohol sa voľne pohybovať po obci.

Kosenie pozemkov - povinnosť

Kosenie pozemkov

Dátum: 19. 7. 2021

UPOZORNENIE NA PRAVIDELNÉ KOSENIE POZEMKOV !

Predchádzanie vzniku odpadov

Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov v obci Kamenná Poruba

Dátum: 10. 3. 2021

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadov na území obce Kamenná Poruba

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 4. 5. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

Voľby 2024

Voľby 2024

archív hlásení obecného rozhlasu

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

Elektronický prístup k službám obce

mID

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

facebook

Turistická mapa

mapa_vku

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 2. 2024
slabý dážď 9 °C 3 °C
pondelok 26. 2. slabý dážď 8/4 °C
utorok 27. 2. slabý dážď 11/6 °C
streda 28. 2. slabý dážď 10/8 °C

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish