Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 4. 2023

DF30/2023/19-40,DFL40/2023/3,DPF40/2023/2-5

3/2023: Došlé faktúry DF30/2023/0019-0040, faktúra leasingová DFL40/2023/0003, došlá preddavková fak

17 315,47 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

15. 3. 2023

DF30/2023/13-18,DFL40/2023/2,DPF40/2023/1

2/2023: Došlé faktúry DF30/2023/0013-0018, faktúra leasingová DFL40/2023/0002, došlá preddavková fak

3 154,25 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

15. 2. 2023

DF30/2023/1-12,DFL40/2023/1,DD45/2023/1

1/2023: Došlé faktúry DF30/2023/0001-0012, faktúra leasingová DFL40/2023/0001, došlý dobropis DD45/2

5 918,20 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

16. 1. 2023

DF30/2022/283-322,DFL40/2022/12,DPF40/2022/27-29,D

12/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0283-0322, faktúra leasingová DFL40/2022/0012, došlá preddavková fa

57 751,59 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

15. 12. 2022

DF30/2022/253-282,DFL40/2022/11,DPF40/2022/23-26,z

11/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0253-0282, faktúra leasingová DFL40/2022/0011, došlá preddavková fa

20 261,48 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

25. 11. 2022

DF30/2022/220-252,DFL40/2022/10,DPF40/2022/22,zDF7

10/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0220-0252, faktúra leasingová DFL40/2022/0010, došlá preddavková fa

34 572,13 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

17. 10. 2022

DF30/2022/188-219,DFL40/2022/9

9/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0188-0219, faktúra leasingová DFL40/2022/0009 za mesiac SEPTEMBER 20

33 427,50 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

28. 9. 2022

DF30/2022/157-187,DFL40/2022/8,DPF40/2022/21,DD45/

8/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0157-0187, Faktúra leasingová DFL40/2022/0008, Došlá preddavková fak

52 747,95 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

15. 8. 2022

DF30/2022/138-156,DFL40/2022/7,zDF70/2022/4

7/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0138-0156, faktúra leasingová DFL40/2022/0007, zahraničná došlá fakt

52 148,94 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

20. 7. 2022

DF30/2022/105-137,DFL40/2022/6,DPF40/2022/17-20,zD

6/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0105-0137, faktúra leasingová DFL40/2022/0006, preddavkové došlé fak

110 886,25 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

20. 6. 2022

DF30/2022/68-104,DFL40/2022/5,DPF40/2022/12-16, zD

5/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0068-0104, faktúra leasingová DFL40/2022/0005, preddavkové došlé fak

85 937,39 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

20. 5. 2022

DF30/2022/40-67,DFL40/2022/4,DPF40/2022/6-11, zDF7

4/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0040-0067, faktúra leasingová DFL40/2022/0004, preddavkové došlé fak

62 338,08 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

20. 4. 2022

DF30/2022/27-29, 31-39,DFL40/2022/3,DPF40/2022/3-5

3/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0027-0029,31-39 faktúra leasingová DFL40/2022/0003, preddavkové došl

13 264,52 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

15. 3. 2022

DF30/2022/9-30,DFL40/2022/2,DPF40/2022/1-2, DD45/2

2/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0009-0030, faktúra leasingová DFL40/2022/0002, preddavkové došlé fak

17 308,02 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 2. 2022

DF30/2022/1-8,14-15,19, DFL40/2022/1

1/2022: Došlé faktúry DF30/2022/0001-0008,0014-0015,0019, faktúra leasingová DFL40/2022/0001 za mesi

14 036,01 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

25. 1. 2022

DF30/2021/212-239,DFL40/2021/12,DPF40/2021/26-28

12/2021: Došlé faktúry DF30/2021/212-239, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/26-28, faktúra leasingov

118 034,99 EUR Stoosemnásťtisíctridsaťštyri Eur 99/100 centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 12. 2021

DF30/2021/190-211,DFL40/2021/11,DPF40/2021/24-25,z

11/2021: Došlé faktúry DF30/2021/190-211, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/24-25, faktúra leasingov

53 625,34 EUR Päťdesiattritisícšesťstodvadsaťpäť Eur 34/100 centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 11. 2021

DF30/2021/161-189, DFL40/2021/10, DPF40/2021/22-23

10/2021: Došlé faktúry DF30/2021/161-189, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/22-23, faktúra leasingov

118 475,43 EUR Stoosemnásťštyristosedemdesiatpäť Eur štyridsaťtri centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

27. 10. 2021

DF30/2021/143-160,DFL40/2021/9,DPF40/2021/18-19,21

9/2021: Došlé faktúry DF30/2021/143-160, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/18-19,21, faktúra leasing

21 862,54 EUR Dvadsaťjednatisícosemstošesťdesiatdva Eur päťdesiatštzri centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 9. 2021

DF30/2021/125-142,DFL40/2021/8,DPF40/2021/16-17,20

8/2021: Došlé faktúry DF30/2021/125-142, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/16-17,20, faktúra leasing

26 575,81 EUR Dvadsaťšesťtisícpäťstosedemdesiatpäť Eur Osemdesiatjedna centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

31. 8. 2021

DF30/2021/112-124,DFL40/2021/7,DPF40/2021/114-15

7/2021: Došlé faktúry DF30/2021/112-124, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/14-15, faktúra leasingová

6 758,08 EUR Šesťtisícsedemstopäťdesiatosem Eur osem centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 7. 2021

DF30/2021/94-111,DFL40/2021/6,DPF40/2021/13

6/2021: Došlé faktúry DF30/2021/94-111, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/13, faktúra leasingová DFL

10 668,13 EUR Desaťtisícšesťstošesťdesiatosem Eur trinásť centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 6. 2021

DF30/2021/69-93,DFL40/2021/5,DPF40/2021/10-12,DD45

5/2021: Došlé faktúry DF30/2021/69-93, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/10-12, faktúra leasingová D

14 838,56 EUR štrnásťtisíc osemsto tridsať osem Eur päťdesiat šesť centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

31. 5. 2021

DF 30/2021/54-68, DFL 40/2021/4, DPF 40/2021/9

Došlé faktúry za mesiac Apríl 2021 a zálohové došlé faktúry za mesiac Apríl 2021, faktúra leasingová

6 012,40 EUR šesťtisícdvanásť Eur, štyridsať centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 4. 2021

DF 30/2021/30-53, DFL 40/2021/3, DPF 40/2021/5-8

Došlé faktúry za mesiac Marec 2021 a zálohové došlé faktúry za mesiac Marec 2021, faktúra za mesiac

6 758,93 EUR Šesťtisícsedemstopäťdesiatosem Eur deväťdesiattri centov

Dodávatelia - zoznam

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 36

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

Referendum 2023

Referendum

archív hlásení obecného rozhlasu

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

Elektronický prístup k službám obce

mID

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

facebook

Turistická mapa

mapa_vku

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 6. 2023
mierny dážď 22 °C 12 °C
piatok 9. 6. mierny dážď 20/14 °C
sobota 10. 6. slabý dážď 20/13 °C
nedeľa 11. 6. oblačno 17/10 °C

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish