Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 5. 2022

DF30/2022/40-67,DFL40/2022/4,DPF40/2022/6-11, zDF7

Došlé faktúry DF30/2022/0040-0067, faktúra leasingová DFL40/2022/0004, preddavkové došlé faktúry DPF

62 338,08 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

20. 4. 2022

DF30/2022/27-29, 31-39,DFL40/2022/3,DPF40/2022/3-5

Došlé faktúry DF30/2022/0027-0029,31-39 faktúra leasingová DFL40/2022/0003, preddavkové došlé faktúr

13 264,52 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

15. 3. 2022

DF30/2022/9-30,DFL40/2022/2,DPF40/2022/1-2, DD45/2

Došlé faktúry DF30/2022/0009-0030, faktúra leasingová DFL40/2022/0002, preddavkové došlé faktúry DPF

17 308,02 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 2. 2022

DF30/2022/1-8,14-15,19, DFL40/2022/1

Došlé faktúry DF30/2022/0001-0008,0014-0015,0019, faktúra leasingová DFL40/2022/0001 za mesiac Januá

14 036,01 EUR Cena je uvedená vrátane DPH.

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

25. 1. 2022

DF30/2021/212-239,DFL40/2021/12,DPF40/2021/26-28

Došlé faktúry DF30/2021/212-239, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/26-28, faktúra leasingová DFL40/2

118 034,99 EUR Stoosemnásťtisíctridsaťštyri Eur 99/100 centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

22. 12. 2021

DF30/2021/190-211,DFL40/2021/11,DPF40/2021/24-25,z

Došlé faktúry DF30/2021/190-211, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/24-25, faktúra leasingová DFL40/2

53 625,34 EUR Päťdesiattritisícšesťstodvadsaťpäť Eur 34/100 centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 11. 2021

DF30/2021/161-189, DFL40/2021/10, DPF40/2021/22-23

Došlé faktúry DF30/2021/161-189, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/22-23, faktúra leasingová DFL40/2

118 475,43 EUR Stoosemnásťštyristosedemdesiatpäť Eur štyridsaťtri centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

27. 10. 2021

DF30/2021/143-160,DFL40/2021/9,DPF40/2021/18-19,21

Došlé faktúry DF30/2021/143-160, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/18-19,21, faktúra leasingová DFL4

21 862,54 EUR Dvadsaťjednatisícosemstošesťdesiatdva Eur päťdesiatštzri centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 9. 2021

DF30/2021/125-142,DFL40/2021/8,DPF40/2021/16-17,20

Došlé faktúry DF30/2021/125-142, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/16-17,20, faktúra leasingová DFL4

26 575,81 EUR Dvadsaťšesťtisícpäťstosedemdesiatpäť Eur Osemdesiatjedna centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

31. 8. 2021

DF30/2021/112-124,DFL40/2021/7,DPF40/2021/114-15

Došlé faktúry DF30/2021/112-124, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/14-15, faktúra leasingová DFL40/2

6 758,08 EUR Šesťtisícsedemstopäťdesiatosem Eur osem centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 7. 2021

DF30/2021/94-111,DFL40/2021/6,DPF40/2021/13

Došlé faktúry DF30/2021/94-111, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/13, faktúra leasingová DFL40/2021/

10 668,13 EUR Desaťtisícšesťstošesťdesiatosem Eur trinásť centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 6. 2021

DF30/2021/69-93,DFL40/2021/5,DPF40/2021/10-12,DD45

Došlé faktúry DF30/2021/69-93, zálohové došlé faktúry DPF40/2021/10-12, faktúra leasingová DFL40/202

14 838,56 EUR štrnásťtisíc osemsto tridsať osem Eur päťdesiat šesť centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

31. 5. 2021

DF 30/2021/54-68, DFL 40/2021/4, DPF 40/2021/9

Došlé faktúry za mesiac Apríl 2021 a zálohové došlé faktúry za mesiac Apríl 2021, faktúra leasingová

6 012,40 EUR šesťtisícdvanásť Eur, štyridsať centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 4. 2021

DF 30/2021/30-53, DFL 40/2021/3, DPF 40/2021/5-8

Došlé faktúry za mesiac Marec 2021 a zálohové došlé faktúry za mesiac Marec 2021, faktúra za mesiac

6 758,93 EUR Šesťtisícsedemstopäťdesiatosem Eur deväťdesiattri centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

30. 3. 2021

DF30/2021/14-29, DFL40/2021/2, DPF40/2021/4

Došlé faktúry za mesiac Február 2021 a zálohové došlé faktúry za mesiac Február 2021, faktúra za mes

11 984,18 EUR Jedenásťtisícdeväťstoosemdesiatštyri eur, osemnásť centov

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

26. 2. 2021

DF30/2021/1-13, DFL40/2021/1, DPF40/2021/1-3

Došlé faktúry za mesiac Január2021 a zálohové došlé faktúry za mesiac Január 2021, faktúra za mesiac

7 284,08 EUR Sedemtisícdvestoosemdesiatštyri eur, osem centov

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

29. 1. 2021

DF30/2020/63-79, DFL/40/2020/5, zDF70/2020/2

Došlé faktúry za mesiac December 2020 a zahraničné došlé faktúry za mesiac December 2020 a došlá lea

10 127,70 EUR desaťtisícstodvadsaťsedem eur, sedemdesiat centov

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

15. 12. 2020

DF30/2020/53-62, DFL40/2020/4, DPF40/2020/8-9

Došlé faktúry za mesiac November 2020 a zálohové došlé faktúry za mesiac November 2020 a došlá leasi

5 946,69 EUR päťtisícdeväťstoštyridsaťšesť Eur šesťdesiatdeväť centov

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba

15. 11. 2020

DF 30/2020/41-52, DFL 40/2020/3, DPF 40/2020/7

Došlé faktúry za mesiac Október 2020 a zálohové došlé faktúry za mesiac Október 2020 a došlá leasing

9 229,30 EUR

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

15. 10. 2020

DF 30/2020/17-40, DFL 40/2020/1-2, zDF 70/2020/1

Došlé faktúry za mesiac September 2020 a leasingové došlé faktúry za mesiac September 2020 a zahrani

56 041,72 EUR

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

15. 9. 2020

DF30/2020/10-16, DPF40/2020/5-6

Došlé faktúry za mesiac August 2020 a zálohové došlé faktúry za mesiac August 2020.

2 260,19 EUR

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

15. 8. 2020

DF 30/2020/6-9 a DPF 40/2020/4

Došlé faktúry za mesiac Júl 2020 a zálohové došlé faktúry za mesiac Júl 2020.

2 851,24 EUR

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

15. 7. 2020

DF 30/2020/5

Došlé faktúry za mesiac Jún 2020.

1 453,15 EUR

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

15. 6. 2020

DF 30/2020/2-4, DPF 40/2020/1-3

Došlé faktúry za mesiac Máj 2020 a zálohové došlé faktúry za mesiac Máj 2020.

2 039,19 EUR

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

15. 4. 2020

DF 30/2020/1

Došlé faktúry za mesiac marec 2020.

26,26 EUR

Porubské služby, s.r.o.

Porubské služby, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

archív hlásení obecného rozhlasu

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

TRIEDENÝ ZBER

Elektronický prístup k službám obce

mID

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

facebook

Turistická mapa

mapa_vku

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 26. 5. 2022
oblačno 20 °C 8 °C
piatok 27. 5. slabý dážď 20/9 °C
sobota 28. 5. oblačno 14/6 °C
nedeľa 29. 5. slabý dážď 15/4 °C

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish